Nogomet za vse v NK Brinje Grosuplje

Sodobni nogomet je prinesel spremembe tudi v pristopih na področju športnih programov in filozofije, ki jih s svojim programom na podlagi pobude in iniciative FIFE in UEFE podpira in uvaja NZS.

Najprej je bil »Nogomet za vse« (ang. Grassroots) razumljen le kot tisti nogomet, ki ni usmerjen v vrhunski nogomet. Skozi prakso pa se je spoznalo, da je Nogomet za vse veliko bolj tesno povezan s celostno podobo nogometa v Sloveniji, kot je bilo razumljeno na prvi pogled. Pravzaprav je nujen za obstoj vrhunskega nogometa.

Preko 95 % igralcev, ki začnejo igrati ter trenirati nogomet, igrajo v okvirih Nogometa za vse celotno obdobje svoje nogometne aktivnosti. Tisti redki, ki so svoje življenje usmerili v vrhunski nogomet pa se navadno, ob koncu svoje profesionalne kariere, tja spet vrnejo v obliki udejstvovanja v veteranskem nogometu.

Ključni principi Nogometa za vse

  •  - Vsakdo ima možnost igranja
  •  - Nogomet se igra povsod
  •  - Ni prostora za diskriminacijo
  •  - Aktivnost mora biti dinamična, enostavna, zanimiva in nagrajena

Selekcija se ustvarja šele v kasnejšem obdobju treniranja, od U-15 do U-17. Pred tem poteka tako imenovana " mehka selekcija", kjer se še vedno vsem otrokom zagotavlja ukvarjanje z nogometom, prehajanje med posameznimi skupinami selekcije (A, B, C) pa je odprto. To pa pomeni, da je program Nogometa za vse temelj celostne nogometne filozofije, na katerem slonijo vsi ostali nogometni programi, torej tudi programi kvalitete.

 

ZAKAJ JE UVAJANJE PRINCIPA NOGOMETA ZA VSE V NK BRINJE GROSUPLJE POMEMBNO TUDI ZA VAŠEGA OTROKA?

V času odraščanja so otroci, ki so vključeni v nogometno vadbo deležni tako boljšega osebnostnega razvoja, kot igralskega razvoja. Z vključevanjem se zmanjšuje njihova odvisnost od moderne tehnologije (računalniki, telefoni, ipd), preprečuje pojav zgodnje debelosti, nevarnosti, ki izvirajo iz dolgočasja, raztresenost ipd. Fizična aktivnost dokazano prispeva tudi k boljšemu mentalnemu razvoju in uspehu v šoli. Zato vsa stroka (športna in medicinska) priporoča čim bolj množično vključevanje otrok predvsem v sfero Nogometa za vse.

Priporočilo NZS je, da se klubi čim prej začnejo zavedati nevarnost pretirane ambicioznosti pri mlajših selekcijah, in da ne izključujejo tistih otrok, ki nimajo želje in ambicije po igranju v vrhunskem nogometu. NZS še opozarja, da je potrebno preseči pretirane želje klubov po vrhunskih uspehih in morebitne trenerjeve ambicije po rezultatu. V dobi učenja je osnova za nogometni napredek zagotovitev vzpodbudnega okolja ne glede na rezultat. Nekateri otroci namreč ob tekmovalnem pritisku ne upajo niti poizkušati stvari, ki se jih šele učijo in s tem tvegati kritike tako trenerja, kot soigralcev. Še posebej nevarno pri tem je poslušanje nestrokovnih komentarjev s strani staršev na tribunah!

Bistveno tako za razvoj otrok, kot za nogomet je, da klubi ustvarijo pogoje in si prizadevajo za čim večjo množičnost članstva v selekcijah pod U15. Temu načelu sledimo tudi v NK Brinje Grosuplje.

V sezoni 2018/2019 zato uvajamo manjši obseg treningov in tekmovanj v selekcijah U10b, U11b in U13c ter v dveh dekliških selekcijah U9 in U11.  Prav tako bomo tekmovalni del omejili na udeležbo na različnih turnirjih ter prijateljskih tekmah. Več o principu dela v teh selekcijah bodo staršem pojasnili trenerji na uvodnih sestankih posameznih selekcij. Temu ustrezno smo prilagodili tudi PRAVILNIK O ČLANARINI IN VADNINI V NK BRINJE-GROSUPLJE.

 

Več informacij lahko najdete na straneh NZS, FIFA in UEFA.

 

Športni pozdrav,

Upravni odbor NK Brinje Grosuplje