Trener selekcije - Žiga Slana
                                     070/572-440
                                   zigaslana98@gmail.com