ŠPORTNI OBJEKTI
(NK BRINJE-GROSUPLJE)

V tako številčnem klubu kot je Nk Brinje-Grosuplje moramo za usklajeno delovanje in optimalne pogoje trenažnega procesa našim članom zagotoviti primerno okolje, površine in objekte, kjer se posamezne aktivnosti in treningi izvajajo.

Iz tega razloga je naše delovanje razširjeno na naslednjih objektih:

 OBJEKT  NASLOV  VADBENA POVRŠINA
 ŠP BRINJE  Ob Grosupeljščici 19, 1290 Grosuplje  veliko igrišče z naravno travo
 veliko igrišče z umetno travo
 malo igrišče z umetno travo
 OŠ Brinje  Ljubljanska cesta 40A, 1290 Grosuplje  športna dvorana
 OŠ Škofljica  Klanec 5, 1291 Škofljica  šolska telovadnica
 OŠ Šmarje-sap  Ljubljanska cesta 49, 1293 Šmarje-Sap  manjša telovadnica
 OŠ Št. jurij  Št. Jurij 14, 1290 Grosuplje  šolska telovadnica
 OŠ Višnja gora  Cesta na Polževo 26, 1294 Višnja Gora  šolska telovadnica
 OŠ Žalna  Žalna 1, 1290 Grosuplje  šolska telovadnica
 telovadnica PIL  Brezje pri Grosupljem 34, 1290 Grosuplje  telovadnica
 Zavod Višnja Gora  Cesta Dolenjskega odreda 17, 1294 Višnja Gora  telovadnica
 Apolon  Gasilska cesta 10, 1290 Grosuplje  vadbeni center

 

Selekcije 1. triade nogometa (6-9 let) imajo večino aktivnosti v zimskem obdobju (november-april) v telovadnicah. Tudi sicer pa skozi leto (vsaj enkrat tedensko) trenirajo v telovadnici.

Selekcije otroškega nogometa (10-11 let) in nogometne šole v zimskem obdobju v večini koristijo le en termin v telovadnicah, ostale termine trenirajo zunaj tudi čez zimo.

Selekcije velikega nogometa pa skozi celotno leto trenirajo na zunanjih površinah. Izjema so le treningi, ki se opravijo v vadbenemu centru Apolon.

Prevoz do omenjenih objektov je v celoti prepuščen staršem, večkrat pa se je možno dogovoriti s kakšnim od otrokovih soigralcev, da se pri prevozu izmenjujejo.