Vsako leto imate možnost donacije v dobrodelne namene, brez da bi vas to kaj stalo. Del dohodnine (0,5%) lahko namreč namenite organizaciji v javnem interesu med katere sodi tudi Nogometni klub Brinje-Grosuplje.

Donacija ne vpliva na višino našega vračila ali doplačila dohodnine. Ko določimo prejemnika dela dohodnine nismo v ničemer prikrajšani.

Če se za donacijo ne odločimo, gre teh 0,5% od odmerjene dohodnine v proračun RS.

Ko vlogo vložite enkrat, velja vsako leto. Vloge ni potrebno vlagati ponovno.

Prejemnika/e donacije določite:
- s pisno vlogo: Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije, ki jo po pošti pošljete na svoj finančni urad;
- preko sistema e-davki (vloga: Doh-Don);
- lahko pa tudi ustno na svoji izpostavi finančnega urada.

Podatki prejemnika:
NOGOMETNI KLUB BRINJE-GROSUPLJE
Ob Grosupeljščici 19,
1290 Grosuplje
D.Š.: 15496210

 pdf